All Episodes

February 2, 2023 55 min
Zachowania agresywne kojarzymy najczęściej z przemocą fizyczną czy wyzwiskami. Nie są one społecznie akceptowane. Większość osób potępia ich wszelkie przejawy takie jak bicie, szarpanie czy krzyk, ale agresja może przyjmować też inną formę, z którą spotykamy się - często nieświadomie - na co dzień. Okazuje się, że np. prawienie nieszczerych komplementów, bezpodstawna krytyka, uporczywe milczenie (ciche dni), fochy lub ignorowanie drugiej osoby, czy obgadywanie kogoś za plecami - to wcale nie drobne i niegroźne złośliwości, ale przykłady przemocy psychicznej. Jak się przed nią bronić? Jak umiejętnie rozpoznać? Kto i dlaczego ją stosuje? Jak uporać się z jej skutkami? To program o przemocy nieoczywistej, często bardzo trudnej do uchwycenia i do rozpoznania, tak w związku, w rodzinie jak i w relacji koleżeńskiej. W studiu z Michałem Poklękowskim jest Magdalena Adamowicz - certyfikowany coach oraz trener mentalny. Założycielka 'Projektowanie Szczęścia', które jest źródłem informacji o toksycznych związkach i przemocy psychicznej obecnej w relacjach. Ekspertka pomaga osobom uwikłanym w toksyczne związki odzyskać siebie oraz odbudować swoje życie.
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
Crime Junkie

Crime Junkie

If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

For You

    Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

    Connect

    © 2023 iHeartMedia, Inc.