All Episodes

December 10, 2019 9 min
Contestant aquestes preguntes;
13. El barri i el veïnat 1
Motors de conversa

1. Per començar a parlar ► Parleu de com sou i què feu.
- Us hi trobeu bé, al barri on viviu? Us agrada la zona on està situat?
- Esteu satisfets o satisfetes amb el serveis que teniu al barri? Què hi trobeu a faltar?
- Us agrada trobar gent coneguda al carrer o preferiu passar desapercebuts o desapercebudes? Teniu bona relació amb els veïns del replà i els de l’escala?
- Hi ha alguna cosa que us molesti del veïnat? Sorolls? Pudors? La brutícia al carrer? Comportaments incívics?
- De quines botigues del barri sou clients o clientes habituals? Parleu gaire amb els botiguers i les botigueres?
- Compreu la roba al barri on viviu o en un altre lloc? I els electrodomèstics?
Share
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Crime Junkie
Dateline NBC

Dateline NBC

Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

For You

    Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeartRadio App.

    Connect

    © 2021 iHeartMedia, Inc.