All Episodes

December 14, 2019 9 min
13. El barri i el veïnat 2
Motors de conversa
2. Per començar a parlar => Parleu del que coneixeu.
• Viviu en un carrer o en un passeig, rambla, plaça, avinguda...? Com és? Ample, estret, llarg, curt, recte, tort...?
• Quines botigues i quins serveis té el barri on viviu? Hi trobeu a faltar algun servei?
• S’hi fa alguna festa durant l’any, al vostre carrer? Expliqueu com és, quan es fa i què s’hi fa.
• Al vostre carrer hi ha espais per descansar, com ara bancs, places, parcs, passeigs...? Estan en bones condicions?
• Al vostre barri hi ha entitats públiques o privades perquè la gent s’hi reuneixi, faci activitats, amistat, formació...?
• El vostre carrer té molt de trànsit? Hi aparquen bé els cotxes i les motos? La gent s’hi pot moure amb facilitat?
Share
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

CASEWATCH The Gabby Petito Case
Crime Junkie

Crime Junkie

If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

Dateline NBC

Dateline NBC

Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2021 iHeartMedia, Inc.

  • Help
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • AdChoicesAd Choices