All Episodes

January 22, 2020 9 min
13. El barri i el veïnat
Motors de conversa
4. Per parlar millor - Parleu del que sabeu fer.
• Què s'ha de fer quan hi ha una moto o un cotxe abandonat de fa temps al carrer?
• Com ens hem de comportar amb les persones sense sostre que hi dormen?
• Recordeu alguna norma posada per l’ajuntament sobre el comportament del veïnat? Horaris de silenci, llocs on no es pot estendre roba, dia i hora per deixar trastos al carrer, etc.
• Com s'hauria de millorar la seguretat del carrer? Amb més guàrdies urbans o urbanes? Amb videovigilància? Amb un enllumenat més potent?
• Aconselleu fer amistat amb els veïns, o creieu que és millor mantenir amb ells una distància cortesa i educada?
• Què hem de fer quan veiem algun comportament incorrecte al carrer (defecacions de gossos no recollides, papers llençats sense mirament a terra, abandó de trastos fora de l’horari establert, etc.)? Adreçar‐nos a les persones que ho han fet, per manifestar‐los desacord? Fer com si no ho haguéssim vist? Telefonar a l’ajuntament?
Share
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Crime Junkie
Dateline NBC

Dateline NBC

Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2021 iHeartMedia, Inc.

  • Help
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • AdChoicesAd Choices