Tinnituskompasset Junior

Tinnituskompasset Junior

Tinnituskompasset Junior er en podcastserie for forældre, sundhedspersonale og andre som har børn og unge med tinnitus tæt inde på livet. Kom med og få en større forståelse for hvordan du kan hjælpe det tinnitusramte barn til et godt liv, på trods af en evig støj i hovedet. Til hver enkelt episode interviewer vi eksperter, og sammen med Stine Borges, Hørerådgivningen Børn og Unge undersøger jeg vejen gennem tinnitusjunglen for børn og unge. Læs mere om tinnitus på vores hjemmeside, www.tinnituskompasset.dk og lyt også til vores andre podcasts om emnet, Tinnituskompasset og Tinnituskompasset Indblik.

Episodes

December 11, 2023 26 mins
Velkommen til denne sidste episode i podcastserien Tinnituskompasset Junior, hvor jeg som sædvanlig, flankeret af Stine Borges fra Hørerådgivningen Børn og Unge, vil følge op på den seneste episode af Tinnituskompasset Junior.

Derfor kan du se frem til at høre:
 • hvordan Stine ser på den proces Frederik, Mikael og Ann Cathrine har været igennem
 • hvorfor forældres bekymringer kan forværre barnets problemer
 • om den rigtige brug af lydst...
Mark as Played
Hvilke tanker og følelser går det gennem forældre når de erfarer, at deres barn har tinnitus? Hvordan påvirker det familiens situation? Hvilke konsekvenser har tinnitus for barnets trivsel og udvikling?

Det er nogle af de spørgsmål du kan få svar på i denne episode af Tinnituskompasset Junior, hvor vi har talt med Frederik på 11 år, samt hans forældre Ann Cathrine og Mikael. Hør hvordan tinnitusdiagnosen blev modtaget hos familien o...
Mark as Played
I denne episode følger Stine Borges fra Hørerådgivningen Børn og Unge og jeg op på kommunikationscentrenes arbejde i forhold til børn og unge med tinnitus.

Vi taler bl.a. om:
 • De aftaler kommunikationscentrene har med kommunernes PPR kontorer
 • Stines syn på, om PPR kontorerne i tilstrækkeligt omfang benytter sig af kommunikationscentrenes kompetencer i forhold til tinnitusrådgivning
 • Hvordan man kan styrke samarbejdet mellem PPR og ko...
Mark as Played
Kommunikationscentrene har specialister ansat, der er vant til at arbejde med voksne med tinnitus. Men de kan faktisk også assistere kommunernes PPR kontorer, hvis de ikke selv har erfaring eller ressourcer til at varetage tinnitushåndteringen for børn og unge.

I dette afsnit har jeg besøgt Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) og hørekonsulent, Conny Hougaard Rasmussen. Du kan i dette afsnit bl.a. høre om:
 • Hvordan et komm...
Mark as Played
October 20, 2023 19 mins
I denne bonusepisode kan du høre ledende overlæge på Høreklinikken, Odense Universitetshospital, Rikke Schnack-Petersen give en status på udarbejdelsen af nationale, kliniske retningslinjer for udredning og behandling af børn og unge med tinnitus.
Mark as Played
October 11, 2023 30 mins
I denne episode 3 del 2 af Tinnituskompasset Junior følger jeg og Stine Borges fra Hørerådgivningen Børn og Unge op på del 1, hvor jeg besøgte PPR i Holbæk Kommune. Vi taler i denne episode bl.a. om hvordan Hørerådgivningen kan bistå PPR kontorer med rådgivning og kursusforløb, og Stine giver et par konkrete eksempler på tinnitushåndteringsforløb.

Derudover kan du også høre om:
 • Hvornår man som PPR kan inddrage Hørerådgivningen Bø...
Mark as Played
Hvordan kan en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller PPR assistere et barn med tinnitus? Det spørgsmål ser vi nærmere på i denne episode af Tinnituskompasset Junior, hvor jeg har besøgt PPR i Holbæk og talt med logopæd Anne-Lene Pedersen.

I denne episode kan du bl.a., høre om:
 • Hvor henvisningerne til PPR primært kommer fra
 • Hvad et rådgivningsmøde mellem forældre, skole og PPR kan indeholde
 • Hvordan man kan skabe et bedre undervisn...
Mark as Played
September 11, 2023 32 mins
I denne episode følger Stine Borges fra Hørerådgivningen Børn og Unge og jeg op på samtalen med Janko Moritz, ledende overlæge på Hørecenter Sjællands børneaudiologiske afdeling.

I dette afsnit kan du bl.a. høre om:
 • Gode råd til at spotte tinnitus hos et barn. Men også om det altid er en god ide som forældre at gøre mere ved det?
 • Hvorfor det kan være en god idé at tage en konsultation på en børneaudiologisk afdeling.
 • Hvad man kan ...
Mark as Played
I denne episode af Tinnituskompasset Junior stiller vi hørelsen ind på den børneaudiologiske afdeling, Hørecenter Sjælland.

Hør et interview med ledende overlæge, Janko Moritz, som bl.a. fortæller:
 • Hvordan et udrednings- og rådgivningsforløb foregår for børn og unge med tinnitus
 • Hvilke faggrupper man som forældre og barn kommer i kontakt med
 • Om den gode tilpasningsevne de fleste børn har til tinnitus
 • Hvordan børneaudiologi adskille...
Mark as Played
I den første episode kan du høre interviews med Ph.d. Susanne Nemholt og audiologopæd, Stine Borges. Susanne Nemholt har forsket i forekomsten af tinnitus blandt børn og unge, og hun deler sin viden med os i del 1 af denne episode. I del 2 samler jeg og medvært, Stine Borges op på min samtale med Susanne.

I denne episode kan du bl.a., høre om hvor udbredt tinnitus er hos børn og unge, og om hvordan behandlingsvejen ser ud. Jeg tør ...
Mark as Played
Hvad stiller man som forældre, omsorgsperson, sundhedspersonale eller anden fagperson op hvis man står overfor et barn som trives dårligt på grund af tinnitus? Hvor går man hen for den rette udredning og behandling. Hvilke råd skal og bør man følge for at støtte barnet eller den unge bedst muligt. Det er nogle af de svar som vi vil forsøge at komme med i denne podcastserie, Tinnituskompasset Junior. Lyt på denne trailer for at høre...
Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  BG2Pod with Brad Gerstner and Bill Gurley

  Open Source bi-weekly conversation with Brad Gerstner (@altcap) & Bill Gurley (@bgurley) on all things tech, markets, investing & capitalism

  Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  The Breakfast Club

  The World's Most Dangerous Morning Show, The Breakfast Club, With DJ Envy, Jess Hilarious And Charlamagne Tha God!

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.