3. Historia zbawienia a historia naturalna

3. Historia zbawienia a historia naturalna

III konferencja popularnonaukowa z cyklu EWOLUCJA a STWORZENIE pod tytułem "Historia zbawienia a historia naturalna"

Episodes

October 19, 2019 3 mins
26 października 2019 roku odbędzie się kolejna konferencja popularnonaukowa z cyklu EWOLUCJA a STWORZENIE. Tym razem zajmiemy się pokazaniem relacji zachodzących między HISTORIĄ ZBAWIENIA a HISTORIĄ NATURALNĄ.
Mark as Played
WPROWADZENIE do 3 konferencji popularnonaukowej z cyklu EWOLUCJA a STWORZENIE pt. Historia zbawienia a historia naturalna
Mark as Played
November 23, 2019 66 mins
Zawiera opis dziejów całej ludzkości (tj. historię zbawienia), która opiera się na 2 ideach:
idei oddalenia, dystansu człowieka względem Boga oraz idei zbliżenia, bliskości człowieka względem Boga.
Mark as Played
December 7, 2019 20 mins
Przypomnienie standardowego modelu kosmologicznego oraz jego relacje z biblijną historią zbawienia.
Mark as Played
December 21, 2019 40 mins
Omówiono m.in. następujące zagadnienia. Skąd na Ziemi wzięło się życie? Jak wygląda przyrodnicza teoria genezy życia. Jakie są podstawowe tezy syntetycznej teorii ewolucji. Ewolucja naczelnych i hominidów. Ewolucja hominidów wg modelu budżetów czasowych. Czy człowiek pochodzi od małpy?
Mark as Played
Omówiono dzieje relacji między nauką a teologią rozpoczynając od antycznej wizji świata, następnie opisując początki konfliktu między nauką a teologią zapoczątkowane przez sprawę Kopernika i Darwina, a kończąc na fizykoteologii, która doprowadziła do wzmocnienia ateizmu, ugruntowała koncepcję "Boga dziur" i zainspirowała kreacjonizm "naukowy" i koncepcję inteligentnego projektu.
Mark as Played
January 18, 2020 22 mins
Omówiono kilkanaście podstawowych stanowisk kreacjonistycznych i ewolucjonistycznych. Pokazano, które z nich próbują spójnie mówić o historii zbawienia i historii naturalnej a które - konfliktują ze sobą te historie.
Zapowiedziano także V i VI edycję konferencji "EWOLUCJA a STWORZENIE"
Mark as Played
Więcej podcastów poruszających tematykę związaną z relacjami nauka-religia znaleźć można na stronie www.nauka-religia.pl
Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  Around the NFL

  NFL.com's "Around the NFL" crew (Gregg Rosenthal, Dan Hanzus and Marc Sessler) break down the latest football news, with a dash of mirth.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  The Bobby Bones Show

  Listen to 'The Bobby Bones Show' by downloading the daily full replay.

Advertise With Us

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2023 iHeartMedia, Inc.