Łowca Dusz - św. Paweł od Krzyża

Łowca Dusz - św. Paweł od Krzyża

Książka poświęcona postaci św. Pawła od Krzyża, założycielowi Zgromadzenia Krzyża i Męki Pańskiej (Pasjonistów). Człowiek, który wyłania się z kart tej książki, to człowiek żywy, o bogatej, barwnej, wielostronnej osobowości, człowiek wielkiej idei, o wielorakich poczynaniach. Czyta Aleksander Mikołajczak.

Episodes

October 8, 2020 28 min
Mark as Played
Drugi rozdział biografii św. Pawła od Krzyża, opisuje początek jego życia zakonnego w pustelni i pierwsze próby zatwierdzenia Reguły.
Mark as Played
October 11, 2020 27 min
Trzeci rozdział biografii św. Pawła od Krzyża opowiada o założeniu pierwszej pustelni na Monte Argentario.
Mark as Played
October 13, 2020 32 min
Czwarty rozdział relacjonuje pierwsze prace apostolskie podejmowane przez św. Pawła od Krzyża oraz starania podjęte przez świętego, aby uzyskać papieskie zatwierdzenie dla napisanej przez siebie Reguły nowego zakonu.
Mark as Played
October 13, 2020 29 min
Rozdział piaty opisuje zmagania św. Pawła od Krzyża o zatwierdzenie nowego instytutu zakonnego poświęconego Męce Pańskiej i trudności jakich w tym czasie doświadczył Założyciel.
Mark as Played
October 14, 2020 29 min
Szósty rozdział "Łowcy dusz" relacjonuje ostatnie lata posługi św. Pawła od Krzyża, założenie hospicjum w Rzymie, wizytacje klasztorów oraz uroczyste potwierdzenie Zgromadzenia przez papieża.
Mark as Played
Ostatni rozdział biografii św. Pawła od Krzyża przedstawia jego osiedlenie się w Rzymie, chorobę, ostatnie misje i śmierć w opinii świętości.
Mark as Played
October 11, 2021 56 min
Część druga książki "Łowca dusz" przedstawia sylwetkę duchową św. Pawła od Krzyża - założyciela pasjonistów.
Mark as Played
October 12, 2021 51 min
Część druga książki "Łowca dusz" przedstawia sylwetkę duchową św. Pawła od Krzyża - założyciela pasjonistów.
Mark as Played
October 13, 2021 46 min
Część druga książki "Łowca dusz" przedstawia sylwetkę duchową św. Pawła od Krzyża - założyciela pasjonistów.
Mark as Played
October 14, 2021 48 min
Część druga książki "Łowca dusz" przedstawia sylwetkę duchową św. Pawła od Krzyża - założyciela pasjonistów.
Mark as Played
October 15, 2021 40 min
Część druga książki "Łowca dusz" przedstawia sylwetkę duchową św. Pawła od Krzyża - założyciela pasjonistów.
Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Around the NFL

  NFL.com's "Around the NFL" crew (Gregg Rosenthal, Dan Hanzus and Marc Sessler) break down the latest football news, with a dash of mirth.

  Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  Morbid

  It’s a lighthearted nightmare in here, weirdos! Morbid is a true crime, creepy history and all things spooky podcast hosted by an autopsy technician and a hairstylist. Join us for a heavy dose of research with a dash of comedy thrown in for flavor.

Advertise With Us

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2023 iHeartMedia, Inc.