De Bijbel: de waarheid

De Bijbel: de waarheid

Christiaan Verburgh vertelt waarheden die klinken als haat in de oren van hen die waarheid haten.

Episodes

March 7, 2020 51 min
De toorn van God is geopenbaard. Leer waarom en wat je moet doen om gered te worden. Want wie dan ook niet geschreven werd gevonden in het boek van leven werd geworpen in het meer van vuur.
Mark as Played
Volgens de heidelbergse catechismus en de dordtse leerregels is Christus NIET genoeg voor jouw zaligmaking. Volgens de Nederlandse geloofsbelijdenis is dat een buitensporige godslastering!
Mark as Played
November 16, 2019 109 min
mark van der made (youtube: dutch baptist christian) is een heretick (ketter). Want hij perverteert het evangelie van genade door geloof met zijn werk van gebed. En daarmee ontvangt hij geen gift, maar beloning. En dat niet van genade, maar van schuld.
Mark as Played
November 5, 2019 44 min
"Gratis" bedrog in Amsterdamse bijbelkiosk. De eigenaar liegt tegen zijn bezoeker nadat hij uit het woord van God (in de King James Bijbel) de waarheid hoorde waarom hij de vergeving van zijn zonden nodig heeft en wat hij daarvoor moet doen.
Mark as Played
October 23, 2019 36 min
arjan huurnink (bijbelengeloof.com) is een heretick (ketter). Want hij bewerkt het evangelie tot zijn perversie met een zondaarsgebed en gebruik van een nepbijbel.
Mark as Played
October 21, 2019 42 min
Gesprek met twee leden van “world mission society church of god” over: 1) het verschil tussen het woord van waarheid van God en het woord van leugen en onwaarheid in nepbijbels, en 2) waarom je de vergeving van je zonden nodig hebt, en wat je daarvoor moet doen.
Mark as Played
September 28, 2019 15 min
De foute Heidelbergse catechismus versus het goede woord van God
Mark as Played
September 28, 2019 15 min
Kampvuuravond van lokale mannengroep: op zoek naar hen die in alle dingen eerlijk willen zijn.
Mark as Played
August 31, 2019 14 min
Statenvertaling (SV); Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
Mark as Played
July 21, 2019 53 sec
Bedoeld voor hen die interesse hebben in de waarheid die zo wordt gehaat in het christen dom.
Mark as Played

Popular Podcasts

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  Bone Valley

  Bone Valley is a 9-episode true crime podcast. New episodes are available for free every Wednesday. In 1987, 18-year-old Michelle Schofield was found dead in a phosphate pit in Florida. Two years later, her husband Leo was convicted and sentenced to life in prison. Fifteen years later, previously unidentified fingerprints matched Jeremy Scott--a violent teenager who lived nearby. Jeremy has since confessed to Michelle’s murder. Yet Leo Schofield remains behind bars. In this groundbreaking podcast, Bone Valley host Gilbert King uncovers startling new evidence that Jeremy is responsible for a string of murders. King is the author of the Pulitzer Prize-winning book, Devil in the Grove, which led to the exonerations of four innocent men. Bone Valley is a production of Lava for Good Podcasts in association with Signal Co. No1.

  All There Is with Anderson Cooper

  Anderson Cooper takes us on a deeply personal exploration of loss and grief. He starts recording while packing up the apartment of his late mother Gloria Vanderbilt. Going through her journals and keepsakes, as well as things left behind by his father and brother, Cooper begins a series of emotional and moving conversations about the people we lose, the things they leave behind, and how to live on - with loss, with laughter, and with love.

  Dateline NBC

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

Advertise With Us

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2022 iHeartMedia, Inc.