All Episodes

January 9, 2023 4 min

Chọi gà là một môn thể thao máu lửa liên quan đến cuộc chiến giữa hai con gà trống cho đến chết. Những con gà trống thường được gắn những chiếc cựa nhọn ở chân để trận đấu trở nên quyết liệt hơn. Hiện nay đá gà trực tuyến là một môn thể thao phổ biến ở một số quốc gia và thường được sử dụng như một cách để giải quyết tranh chấp. Lịch sử của chọi gà rất khó truy nguyên, nhưng tục lệ này được cho là có từ thời Hy Lạp cổ đại. Ngày nay, chọi gà là một trò tiêu khiển phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, và thường được coi là một hoạt động văn hóa truyền thống. 

Xem đá gà trực tiếp tại: https://daga.win

Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
Crime Junkie

Crime Junkie

If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

For You

    Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

    Connect

    © 2023 iHeartMedia, Inc.