All Episodes

May 10, 2022 16 min

Vi leser i avisen om folk i Shanghai som nå har sittet 5 uker i "lock down" og som ikke har tilgang på nok mat. Hvordan er det å sitte i "lock down" i Shanghai? Hva får den jevne kineser vite om situasjonen i offisielle medier? Kan kinesere kritisere myndighetene i sosiale medier? Og hvordan påvirker dette verdens forsyningskjeder? Vi snakker med kinaekspert Heidi Berg som nå har sittet 5 uker i sin leilighet i Shanghai.

Dette er også en jubileumsepisode da podcasten nå har blitt to gammel! Og hvem var den aller første gjesten i den aller første episoden? Jo nettopp Heidi Berg! Hun var også gjest i episode 27 som markerte ett års jubileet.

Episode 1:  Hva venter etter krisen? Med Heidi Berg aka Shanghai Heidi
Episode 27: Jubileumsepisode Hva venter etter krisen med Heidi Berg aka Shanghai Heidi

Sjekk også ut nettsiden til Heidi om du vil lære mer om Kina:
https://www.shanghaiheidi.com/


Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
Crime Junkie

Crime Junkie

If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

For You

    Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

    Connect

    © 2023 iHeartMedia, Inc.