Lyden af psykologi

Lyden af psykologi

Alt det bedste indhold fra Dansk Psykolog Forening direkte til dine øregange - fra miniserier til indtalte historier fra Fagmagasinet P.

Episodes

March 21, 2024 11 mins
Naiha Khiljee mødte en virkelighed, hvor den vestlige psykologi ikke slog til, da hun forlod Københavns Universitet og fik klienter med muslimsk baggrund.   Nu er hun den første i Danmark, der har taget en efteruddannelse i islamisk psykologi. Indtalt af Amanda Bell (DP) Redaktør: Christian Nørgaard Larsen (DP) Artikel skrevet af journalist Anne Helene Merkelsen: Naiha Khiljee: Vestlig psykologi er fuld af blinde vinkler (dp.dk)...
Mark as Played
Der mangler viden og specialiserede steder til at hjælpe børn og unge med erhvervet hjerneskade. Netop børn er særligt sårbare i den forbindelse, fordi hjernen er under udvikling i opvæksten. Det påpeger Lone Fjeldborg, specialist i klinisk børneneuropsykologi.   Hun har mange års erfaring fra Hjerneskadecenter Virum - et tilbud, som er en undtagelse på området. Et nyoprettet fagligt netværk er med til at sætte fokus på problemet....
Mark as Played
Dansk Psykolog Forening består af 57 faglige selskaber og netværk, og der kommer løbende flere til. Men hvad vil det egentlig sige at være medlem? Fagmagasinet P besøgte tre fællesskaber for at finde svar. Mød en kreds, en sektion og et selskab i hver sin ende af landet.   Indtalt og skrevet af Christian Nørgaard Larsen, redaktør (DP): Mød en kreds, en sektion og et selskab i Dansk Psykolog Forening (dp.dk)   Lyden af psykolo...
Mark as Played
Mange mænd med psykiske udfordringer falder gennem sprækkerne i systemet, og det skyldes en screening, der er baseret på følelser og ikke adfærd. Det fremfører Svend Aage Madsen, psykolog, forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed. Han opfordrer til, at politikere og fagfolk retter op på den kønsmæssige skævhed. Indtalt af Cecilie Melin (DP) Artikel skrevet af journalist Regner Hansen: Psykol...
Mark as Played
November 29, 2023 7 mins

Psykisk førstehjælp er ofte sund fornuft og god situationsfornemmelse, lød et af budskaberne, da to psykologer holdt oplæg om psykisk førstehjælp for en gruppe gymnasielærere på Espergærde Gymnasium og HF i forbindelse med Psykologfestival 2023.

Indtalt af Caroline Tiklev (DP) Artikel skrevet af journalist Jannie Iwankow Søgaard: https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikler/psykisk-foerstehjaelp-for-gymnasielaerere/   Ly...
Mark as Played
Ventetiden på autorisation er i gennemsnit 30 uger, men Dansk Psykolog Forening kender til tilfælde, hvor medlemmer venter i helt op til 42 uger. Psykolognævnets lange behandlingstider ved ansøgninger om autorisation bremser psykologer i forhold til job, uddannelse og løn. Foreningen håber på en helt ny model på området med tiden. Indtalt af Christian Nørgaard Larsen, redaktør (DP) Artikel skrevet af journalist Regner Hansen: ...
Mark as Played
I sit job som psykolog ved Veterancenteret færdes Felicia Nyløkke både i verdens brændpunkter og på kasernerne rundt om i Danmark. Hun er stolt af at være en del af et system, hvor der er stort fokus på forebyggelse, og hvor alle behandlingsforløb skræddersys til den enkelte veteran og pårørende. Indtalt af Caroline Tiklev (DP) Artikel skrevet af journalist Jannie Iwankow Søgaard: https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/ar...
Mark as Played

28-årige Matias Ibenforth blev færdiguddannet i 2020 og har lige siden arbejdet i psykiatrien – først som klinisk psykolog i Region Hovedstadens Psykiatri, siden som specialpsykolog under uddannelse. Som barn drømte han om at blive arkæolog, men så en dag fandt han en grundbog i psykologi på vej til storskrald…

Karriereveje som psykolog er en podcastserie fra Lyden af psykologi, der går tæt på overgangen fra livet som psykologi...

Mark as Played

Catrine Madsin blev uddannet psykolog i 2009 og har arbejdet inden for flere felter i faget. I dag er hun selvstændig psykolog og specialist i børneneuropsykologi, bl.a. autisme, ADHD, mental retardering, hjerneskader og belastningsreaktioner.

Karriereveje som psykolog er en podcastserie fra Lyden af psykologi, der går tæt på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog. Mød ni unge psykologer, der fortæ...

Mark as Played

Daniel Kjærgaard arbejder til daglig på Rigshospitalet, hvor han skriver en ph.d. inden for neuropsykologi. Inden forskervejen nåede han at få praktisk erfaring med området, bl.a. som neuropsykolog på Frederiksberg Hospital.

Karriereveje som psykolog er en podcastserie fra Lyden af psykologi, der går tæt på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog. Mød ni unge psykologer, der fortæller om deres først...

Mark as Played

Tine Mølgaard har arbejdet som PPR-psykolog i Gribskov Kommune de seneste otte år, hendes første og indtil videre eneste arbejdsplads. Hun elsker PPR-området, da det giver mulighed for at bruge alle facetter af psykologien, som hun siger.

Karriereveje som psykolog er en podcastserie fra Lyden af psykologi, der går tæt på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog. Mød ni unge psykologer, der fortæller ...

Mark as Played

Rosa Øllgaard er 35 år, blev færdiguddannet i 2015 og er nu privatpraktiserende klinisk psykolog inden for krisepsykologi – også kaldet psykotraumatologi. Hvorfor gik hun lige præcis den vej, og har hun altid vidst, at hun ville være psykolog?

Karriereveje som psykolog er en podcastserie fra Lyden af psykologi, der går tæt på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog. Mød ni unge psykologer, der fortæ...

Mark as Played

30-årige Karoline Myrvang har været uddannet psykolog i seks år og arbejder inden for en lille forgrening af faget, gerontopsykologien, der beskæftiger sig med det aldrende menneskes psykiske liv. Her kan du komme tæt på hendes arbejde i Center for Livskvalitet i Aarhus Kommune. Karriereveje som psykolog er en podcastserie fra Lyden af psykologi, der går tæt på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog....

Mark as Played

36-årige Beate Vesterskov er autoriseret psykolog og specialist i sundhedspsykologi. Til daglig arbejder hun på Sydvest Sygehus i Esbjerg som psykolog på en hovedpineklinik, som patienter med komplicerede hovedpiner og migræner henvises til. Karrieveje som psykologi er en podcastserie fra Lyden af psykologi, der går tæt på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog. Mød ni unge psykologer, der fortæller...

Mark as Played

Cecilie Demkjer Schultz har været psykolog siden 2016 og har lige siden arbejdet i IBM’s danske afdeling. Men hvorfor blev det lige organisationspsykologien, hun satsede på, og hvordan er det at arbejde som psykolog i en global virksomhed? Karriereveje som psykolog er en podcastserie fra Lyden af psykologi, der går tæt på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog. Mød ni unge psykologer, der fortæller ...

Mark as Played

Kristoffer Juul Paaske blev uddannet psykolog i 2014 og har siden 2015 arbejdet inden for forskellige områder af retspsykologien – i dag som psykolog i Herstedvester Fængsel. Få et indblik i psykopatologi i denne allerførste episode af Karriereveje som psykolog, en podcastserie fra Lyden af psykologi, der går tæt på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog. Mød ni unge psykologer, der fortæller om dere...

Mark as Played
I 2022 vandt psykolog og postdoc. ved Københavns Universitet Ida Egmose Pedersen Dansk Psykolog Forenings juniorpris for sin forskning i tidlige forælder-barn-samspil. Hun har ambitioner om at blive ved at udvikle og kvalitetssikre praksisegnede metoder til brug for undersøgelse og observation af samspil mellem spædbørn og deres forældre. Indtalt af Cecilie Melin (DP) Redaktør: Christian Nørgaard Larsen (DP) Artikel skrevet af ...
Mark as Played
På Psykiatrisk Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital går psykologer nu som det første sted i landet i vagt. Selvom tiltaget er vokset ud af manglen på læger i psykiatrien, er man på både psykolog- og lægeside sikre på, at netop tværfagligheden kan styrke den psykiatri, patienterne vil møde i vagten. Indtalt af Christian Nørgaard Larsen, redaktør (DP) Artikel skrevet af journalist Jannie Iwankow Søgaard: https://www.dp.d...
Mark as Played
Vi har mange af de tekniske løsninger til at løse klimakrisen, men vi mangler at få motiveret mennesker til at hoppe med på vognen, lyder det fra Simon Elsborg Nygaard, landets eneste ph.d. i bæredygtighedspsykologi.   Der er brug for, at flere psykologer engagerer sig i klimakrisen, mener han.   Indtalt af Cecilie Melin (DP) Artikel skrevet af klimajournalist Sofie Hviid: https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikler/baer...
Mark as Played
Et obligatorisk tjek for blå mærker og dårlig sundhed ved mistanke om vold mod børn bliver af alle parter set som en gevinst for omsorgen for børnene - og for retssikkerheden. Sådan er erfaringen i København, der gennemfører retsmedicinsk undersøgelse og sundheds- og trivselsscreening som fast praksis i den slags sager. Børns Vilkår presser på for, at den mere grundige tilgang bliver lovpligtig. Indtalt af Amanda Bell (DP) Re...
Mark as Played

Popular Podcasts

  Start your day with The Bright Side, a new daily podcast from Hello Sunshine. Co-hosted by journalist, TV host, and podcaster, Danielle Robay and Emmy-nominated journalist, host, and producer, Simone Boyce, The Bright Side brings your daily dose of culture and inspiration – with the latest trends, celebrity interviews, and real conversations with women doing amazing things while navigating life’s transitions, big and small. The Bright Side is a talk show created to inspire, educate, and empower women as they tackle life each day and add joy to their morning routines. Join Danielle and Simone and the Hello Sunshine community every weekday for entertainment, culture, wellness, books, and more.

  Ways To Win

  Winning is an everyday mindset, and the coaches are here to help. Hosts Craig Robinson and John Calipari use their on-court wisdom to solve your off-court problems. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Dateline NBC

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.