Misyjny budzik

Misyjny budzik

„Misyjny budzik” to cykl audycji przygotowywanych w Radiu Jasna Góra we współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Z audycji dowiemy się o aktualnych inicjatywach misyjnych w Polsce, a także wysłuchamy ciekawych świadectw misjonarzy przybywających na Jasną Górę przy okazji urlopów czy spotkań formacyjnych. Za cykl cotygodniowych spotkań odpowiedzialna jest s. Aleksandra Szyborska, Uczennica Boskiego Mistrza.

Episodes

November 7, 2022 15 mins

Zapowiedź nowego cyklu. Gość: Ks. dr Maciej Będziński, Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

W strukturach Kurii Rzymskiej nastąpiły zmiany, o czym poinformował Papież Franciszek w konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium. Odtąd dotychczasowa Kongregacja Ewangelizacji Narodów i Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji to jeden organizm, pod wspólną nazwą Dykasteria ds. Ewangelizacji. Jakie konsekwencje pociąga za sobą tak...

Mark as Played

Rozmowa z ks. dr Tomaszem Atłasem z Dykasterii ds. Ewangelizacji oraz zapowiedź Misyjnego Synodu Dzieci (s. dr Monika Juszka RMI, sekretarz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci)

Ks. Tomasz Atłas w ramach pracy w Dykasterii ds. Ewangelizacji zajmuje się seminarzystami i seminariami na terenach misyjnych. Opowiada o świadomości misyjnej Kościoła, którą Papież Franciszek pragnie odnowić rozpoczynając od zmiany struktur Kurii Rzymskiej....

Mark as Played
November 7, 2022 15 mins

Spotkanie przeprowadzone przy okazji urlopowej wizyty, którą złożył Papieskim Dziełom Misyjnym o. Szczepan Frankowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego. Kapłan pochodzi z Górnego Śląska. Do Senegalu trafił po raz pierwszy, gdy został wysłany na misje jako członek fraterni Taize. W Afryce poznał zgromadzenie misjonarzy, do których dołączył. Formację odbył we Francji. Jako kraj misyjny wybrał Senegal, gdzie zostawił swoje serce kilka la...

Mark as Played
November 7, 2022 15 mins

S. Roberta Tremarelli, Sekretarz Generalną Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci,  przyjechała z Watykanu na zaproszenie Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Wizyta była związana przede wszystkim z bezprecedensowym wydarzeniem na skalę światową, jaką było spotkanie dzieci 17-go września 2022 na UKSW w formie dotąd niespotykanej: SYNODU. Siostra uczestniczyła także w jesiennym zebraniu środowisk misyjnych w Częstochowie, gdzie spotkał...

Mark as Played
November 7, 2022 15 mins

17 września 2022 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się Misyjny Synod Dzieci. To bezprecedensowe wydarzenie zostało zorganizowane przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. W synodzie uczestniczyły delegacje dzieci reprezentujących poszczególne diecezje w Polsce. Oprócz modlitwy i zabawy była część typowo synodalna, czyli obrady. Podczas spotkania w grupach dzieci dzieliły się tym, co robią w ogniskach ...

Mark as Played

Rozmowa z ks. dr Jarosławem Tomaszewskim, nowomianowanym sekretarzem Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Św. Piotra Apostoła.

Nowy pracownik Papieskich Dzieł Misyjnych przez ostatnich siedem lat był misjonarzem w Urugwaju, gdzie posługiwał m. in. jako ojciec duchowny w międzydiecezjalnym seminarium duchownym Cristo Rey  w Montevideo. Rozmowa dotyczy formacji misyjnej przyszłych kapłanów, co będzie jednym z z...

Mark as Played

Rozmowa z Janem Sobierajskim, filmowcem i Ewangelizatorem o nowej inicjatywie Papieskich Dzieł Misyjnych „FIRMA Z MISJĄ”

            Jan Sobierajski znany jest jako współtwórca filmów pt. „Dwie korony”, „Czyściec” czy „Miłość i Miłosierdzie” oraz jako reżyser filmu „Powołany”. Od lat współpracuje z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, angażując się w różne projekty medialne (AdoMis, Dzieci Komunijne Dzieciom Misji, Szkoła Animatora Misyj...

Mark as Played

Świadectwa o tym, co znaczy hasło Papieskiego Orędzia na Światowy Dzień Misyjny: „Będziecie Moimi świadkami”.

Niedziela Misyjna przypada na 23 października i otwiera cały Tydzień Misyjny. Tegoroczną ich tematykę poruszają goście: Elżbieta i Zbigniew Jęczmyk, małżeństwo misjonarzy z Tanzanii, s. Monika Juszka, Sekretarz PDMD i ks. Przemysław Robaszkiewicz, współpracownik ...

Mark as Played

27 października w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odbyła się gala, podczas której rozdano nagrody w kilku kategoriach działalności misyjnej: dla misjonarzy, animatorów misyjnych, wspierających misje duchowo i finansowo i oraz dla sekcji medialnej. Audycja zawiera rozmowy z laureatami.

Mark as Played
November 7, 2022 14 mins

Do akcji zapraszają ks. Maciej Będziński oraz o. Ashenafi Yonas Abebe Shamalo Gytyko Dylbato Dagoye, kapłan ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia, pochodzący z Etiopii. Inicjatywa polega na stałym włączeniu się w modlitwę i pomoc materialną dla wybranego seminarzysty lub nowicjusza czy nowicjuszki. Zebrane środki finansowe są przeznaczane przede wszystkim na wykształcenie przyszłych kapłanów i zakon...

Mark as Played
November 12, 2022 15 mins

Rozmowa z bp Vijay Kumor Rayarala, nowowyświęconym biskupem diecezji Srikakulam w Indiach. Bp Vijay należy do PIME (Papieskiego Instytutu dla Misji Zagranicznych (Pontificium institutum pro missionibus exteris). Z rozmowy dowiemy się o warunkach pracy w Indiach, obrazie Kościoła Katolickiego kreowanym wśród hindusów i o tym jak chrześcijanie radzą sobie wobec prześladowań ekonomicznych.

Mark as Played

W ciągu ostatniego roku wzrosła intensywność prześladowań chrześcijan na świecie. Obecnie przemoc z powodu przynależności do Chrystusa cierpi około 360 milionów chrześcijan w 50 krajach uwzględnionych w Światowym Indeksie Prześladowań. 20 listopada 2022 po raz kolejny popłynie w niebo światowa modlitwa za naszych braci znajdujących się w tej grupie. O działalności Open Doors w Polsce i na świecie opowiada Łukasz Wilczyński.

Mark as Played

Gość specjalny Sesji Misjologicznej i Czuwania Środowisk Misyjnych na Jasnej Górze (26/27.11)

O. Nguyen wstąpił do polskiej prowincji Franciszkanów Konwentualnych podczas studiów odbywanych w Rosji. Włada siedmioma językami. Jest wykładowcą biblistyki, szefem Agencji Fides, a rok temu został mianowany Sekretarzem Generalnym PUM. Jak podkreśla, wizyta w Polsce jest dla niego powrotem do korzeni powołania, ponieważ tu odbył formację ...

Mark as Played

Sesja Misjologiczna i Czuwanie Środowisk Misyjnych odbyły się 26 i 27 listopada 2022 roku na Jasnej Górze. Relacja z wydarzenia zawiera fragmenty wykładów z części naukowej oraz wypowiedzi uczestników reprezentujących różne środowiska misyjne: ks. Mirosława Puchacza, dyrektora PDM w diec. drohiczyńskiej i wieloletniego misjonarza, Krystyny Mazurek z Koła Misyjnego przy Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, kl. Damiana Biesiady z O...

Mark as Played

Rozmowę prowadzi ks. Maciej Będziński dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, a tłumaczy z hiszpańskiego ks. Jarosław Tomaszewski, sekretarz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary  i Papieskiego Dzieła Św. Piotra Apostoła.

Mark as Played

Relacja z konferencji prasowej prezentującej tegoroczną edycję Kolędników Misyjnych. W tym roku dzieci będą zbierać fundusze na projekty w Papui - Nowej Gwinei. Akcja rozpoczyna się 26.12 a kończy 6.01 czyli w Uroczystość Objawienia Pańskiego , kiedy to obchodzony jest Misyjny Dzień Dzieci.

Mark as Played

Weronika i Alicja dołączyły w tym roku do zespołu tworzącego PDM w Polsce. Opowiedzą o swoich zadaniach w nowej pracy. Usłyszymy też pozdrowienia od ks. bp Walentego Gryki z Papui-Nowej Gwinei, który przypomni nam, że to właśnie ten kraj wspieramy w ramach tegorocznej edycji Kolędników Misyjnych. Na zakończenie dyrektor krajowy PDM, ks. Maciej Będziński złoży słuchaczom świąteczne życzenia.

Mark as Played

W roku wielkich jubileuszy Papieskich Dzieł Misyjnych sekcja krajowa zaproponowała kilka nowości, m. in udało się zorganizować w Polsce Misyjny Synod Dzieci, zainicjować akcję Firma z Misją czy stworzyć aplikację Żywego Różańca - podsumowuje dyrektor PDM w Polsce ks. dr Maciej Będziński. 

Mark as Played

Rozmowa o wolontariacie, kampaniach i projektach z dyrektorem SOM ks. Jackiem Zdzieborskim SDB. W wychowaniu młodych ludzi Salezjanie i Salezjanki stawiają także na formację misyjną. Ośrodek przygotowuje do wyjazdu na misje prowadzone przez duchowych synów i córki ks. Bosco. Więcej informacji na www.misjesalezjanie.pl

Mark as Played

16 stycznia obchodzimy wspomnienie liturgiczne bł. Pawła Manny, poprzedzone uroczystą nowenną, w którą możemy się włączać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ojciec Manna, członek PIME, misjonarz i kapłan, po powrocie z misji założył we Włoszech Unię Misyjną, która miła zrzeszać wokół idei misyjności Kościoła duchownych, konsekrowanych i świeckich. Osobę i dzieło założyciela PUM przedstawia s. Monika Juszka, sekretarz PDMD.

Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  The Nikki Glaser Podcast

  Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

  White Devil

  Shootings are not unusual in Belize. Shootings of cops are. When a wealthy woman – part of one of the most powerful families in Belize – is found on a pier late at night, next to a body, it becomes the country’s biggest news story in a generation. New episodes every Monday!

  Start Here

  A straightforward look at the day's top news in 20 minutes. Powered by ABC News. Hosted by Brad Mielke.

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.