All Episodes

March 18, 2024 41 mins

Tjörns kommun brottas med omfattande vattenförsörjningsproblem. Föråldrade ledningssystem skapar läckage och höga vattentaxor. Detta ville projektet Ingen H2O-brist med säker IoT-list ändra på. Projektets framgångar bygger till stor del på en arbetsprocess med ett öppet och transparent förhållningssätt. I avsnittet medverkar David Andersson, VA-chef för Tjörns kommun, Robert Petersson, tjänsteägare inom innovation och utveckling på SOLTAK AB och Olle Penttinen, forskare inom mätteknik på RISE. 

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.