All Episodes

September 11, 2023 38 mins

Gröna tak är en outnyttjad resurs som har stor potential att skapa klimatnytta i den smarta staden. I detta avsnitt möter du prototyputvecklingsprojektet IoTak i Järfälla kommun som med hjälp av IoT och AI-modeller ska beräkna den samhällsekonomiska nyttan av gröna tak. Medverkar gör Oskar Lindberg, verksamhetsutvecklare på Järfälla kommun, Claes Orsholm, VD på konsultföretaget Savantic och Sophia Sundberg, VD på Barkarby Science. 

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.