All Episodes

August 14, 2023 36 mins

Det ska vara lika lätt för en kommun att beställa en IoT-tjänst som att beställa en ny skrivare. Den utgångspunkten finns i Skellefteå kommun som håller på att ta fram ett ekosystem för IoT och delning av data. Målet är att ta fram skalbara lösningar som är hållbara över tid. I detta avsnitt gästas IoT Sveriges podcast av Rickard Lindholm, projektledare på Skellefteå kommun och Katarina Tinderdahl, produkt- och processledare på Skellefteå Kraft Fibernät AB. 

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.