All Episodes

October 9, 2023 38 mins

Fallolyckor är ett växande samhällsproblem, särskilt bland äldre över 80 år där nio av tio skador orsakas av fall. Projektet Autumn Leaves – IoT för att upptäcka fallolyckor, har tagit fram en systemmodell för en snabbare och mer precis vårdkedja vid akuta fallolyckor. I detta avsnitt träffar vi Hanna Maurin Söderholm, programansvarig på PICTA och Mattias Seth doktorand på institutionen för elektroteknik på Chalmers, som berättar mer om prototyputvecklingsprojektet Autumn Leaves.

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.