All Episodes

March 8, 2023 31 mins

Lärares rörelsemönster är ett projekt finansierat av IoT Sverige, som handlar om att utveckla lärares undervisningsskicklighet med hjälp av IoT. I detta avsnitt samtalar projektledaren Sandra Wissting och läraren Mattias Wickberg om hur insamlad rörelsedata kan bidra till det pedagogiska arbetet.

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.