All Episodes

November 10, 2023 46 mins

Smart City Expo World Congress i Barcelona är en av världens största mässor där över 25 000 deltagare samlas kring innovation och utveckling av smarta städer. I detta avsnitt möter du flera aktörer, både från privat- och offentlig sektor, som delar sina intryck och trendspaningar direkt från mässan. 

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.