Våga digitalt

Våga digitalt

Varför behöver en kommun digitaliseras? Vad menar man ens med digitalisering? Och – vad har vi att vinna på det, som medarbetare och invånare? Välkommen till vår podcast Våga digitalt. En podcast där vi delar kunskap och erfarenheter och berättar om hur vi som kommun kan bli starkare och smartare genom att ställa om. Hur nya arbetssätt skapar nytta för de vi finns till för – invånarna i Kristinehamns kommun.

Episodes

October 30, 2023 31 mins

Nattpatrullen i Kristinehamns har lyckats höja kvaliteteten i omsorgen av våra äldre och samtidigt få effektivare arbetspass med hjälp av trygghetskameror. Det är en digital lösning som ger äldre i behov av stöd och omsorg en ökad trygghet och större möjligheter till ostörd nattsömn.

Vi pratar också med Kristinehamns digitala lots om hur han hjälper både anställda och medborgare att förstå teknik och nyttan med den. Att kunna ta ti...

Mark as Played

Tack vare AI-teknik som mäter elevers ögonrörelser kan lärare i Kristinehamn upptäcka lässvårigheter mycket tidigare och ge barnen rätt stöd. Men vad innebär det i praktiken att använda ett nytt digitalt verktyg i skolan? Hur kan de nya verktygen frigöra mer tid i undervisningen som gynnar både lärare och elever? Och hur kommer det sig att de lyckades vända tveksamheten till applåder från andra lärare? 

Programledare: Maria Widar

P...

Mark as Played
February 23, 2023 32 mins

Att kunna upptäcka vattenläckor innan de är synliga, att som husägare slippa fylla i de där blanketterna om mätarställningen titt som tätt och att som kommun spara mängder med vatten – året om. Visst låter det bra? Kristinehamns kommun är en av de första i Sverige som använder sig av så kallade smarta vattenmätare – digitala sensorer i vattenledningarna. Men hur funkar de? Vilka är de största vinsterna? Och hur hänger det här ihop ...

Mark as Played
October 26, 2022 24 mins

Sensorer som berättar när sopkärl behöver tömmas, AI som upptäcker lässvårigheter hos barn i god tid, närvarostyrd uppvärmning av lokaler och digital teknik som varnar om vattenläckor. Digitaliseringen hjälper oss på en massa sätt. Så, hur tar sig en kommun an resan i att bli mer digital? Varför är det så viktigt? I podcasten Våga digitalt berättar vi om hur Kristinehamns kommun blir starkare och smartare genom att ställa om, hur n...

Mark as Played
October 24, 2022 57 secs

Det här är på gång!

Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  The Nikki Glaser Podcast

  Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

  White Devil

  Shootings are not unusual in Belize. Shootings of cops are. When a wealthy woman – part of one of the most powerful families in Belize – is found on a pier late at night, next to a body, it becomes the country’s biggest news story in a generation. New episodes every Monday!

  Start Here

  A straightforward look at the day's top news in 20 minutes. Powered by ABC News. Hosted by Brad Mielke.

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.