All Episodes

December 18, 2018 60 min
www.dlaczegoniepodcast.com/013

- Kim jest Piotr Kantorowski?
- Czym jest działalność nierejestrowana?
- Skąd wziąć logo dla naszej działalności i nie narazić się na konsekwencje prawne?
- Czym są majątkowe prawa autorskie?
- Skąd wziąć umowę o przeniesieniu majątkowych praw autorskich?
- Jak chronić swoje logo?
- Czy możesz wykorzystać zdjęcia produktów, których sam nie zrobiłeś?
- Jak zgodnie z prawem zorganizować konkurs na social mediach?
- Dlaczego nie powinieneś losować nagród w konkursie?
- Dlaczego nie powinieneś kopiować regulaminu innych sklepów internetowych?
- Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego?
- Dlaczego powinieneś unikać przycisku "kupuje" na stronie swojego sklepu?
Share
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Crime Junkie
Dateline NBC

Dateline NBC

Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2021 iHeartMedia, Inc.

  • Help
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • AdChoicesAd Choices