All Episodes

March 8, 2024 59 mins
Det blir de två åldermännen som får ratta Passningen denna vecka och sjävklart blir det lite rugby då. Men sportvärlden har också bjudit på roliga, otrevliga, bra och dåliga nyheter under veckan så det finns lite att prata om. Inte minst ett tämligen uppseendeväckande uttalande från polisen gällande pyroteknik på läktarna samt Hammarbys smått episka och nyligen genomröstade motion (som Passningens redaktion hoppas tolkas extremt frikostigt).
För övrigt anser vi att Sauron ska avsättas.
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.