All Episodes

February 29, 2024 26 mins
I denne eposiden av ProsessPodden diskuterer programleder Frode Stenstrøm sammen med Per Kveim og Eivind Lofthus hvilken betydning god rapportering har for gode beslutninger. Samtalen går inn i hva datadrevet ledelse egentlig betyr, erfaring og intuisjon, samt nødvendigheten av å ha et konkret beslutningsgrunnlag. Diskusjonen berører også hvordan bedrifter har som mål å bli datadrevne, og effekten av å integrere arbeidsprosesser med informasjonssystemer. Til slutt fordyper de seg i aspektet av datadrevet ledelse hvor de snakker om dets sammenheng med forretningsvekst, salg, kundeorienterte prosesser og vanlige utfordringer man møter i databehandling.   Kontakt info: Følg ProsessPilotenes YouTube kanal for mer relevante videoer   00:00 Fra Data til Beslutning: Ledelsens Krav til Innsikt og Analyse 01:01 Hva betyr datadrevet ledelse? 04:48 Hva er en innsatsfaktor? 14:08 Den store KPI diskusjonen 24:35 Avrunding og siste spørsmål   Musik fra Royalty Free Music for Video Creators | Epidemic Sound
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.