All Episodes

January 28, 2024 32 mins
I denne episoden av 'Prosesspodden' diskuterer Frode Stenstrøm strategier for å tiltrekke nye medlemmer til norske organisasjoner. Sentrale gjester, Eirik og Thomas, deler sine innsikter og erfaringer om saken.   Essensielle aspekter som datakvalitet, kommunikasjonsmetodologier, bruk av moderne teknologier (som AI) i medlemsrekruttering og inkludert følelsesmessige drivere i medlemspakker diskuteres.   Videre utforsker gjestene viktigheten av å måle resultater, forstå de ulike behovene til nåværende og potensielle medlemmer og tilnærminger for å beholde medlemmer.   Til slutt diskuterer de fordelene og begrensningene ved å bruke interne ressurser kontra eksterne byråer, spesielt når det gjelder å produsere markedsføringsinnhold og administrere kunderelasjoner.     Kontaktinfo  @frodeste  https://www.linkedin.com/in/frodeste/   Book møte med oss

 

  00:00 Introduksjon 00:25 Vi slår et slag for god datakvalitet 00:48 Menneskes rolle 01:31 Forutsetninger for nye medlemmer 02:36 Strategi for medlemsrekruttering 03:07 Skille seg ut 03:27 Enda et slag for god datakvalitet 05:13 Endringer i markedskommunikasjon 06:54 The Role of Marketing Tools 06:58 Medlemsfordeler 09:43 Bruk av virkemidler 16:28 Viktigheten av å måle innsatsfaktorene 20:42 Medlemsfordeler 21:04 Emosjonelle drivere 23:04 Hvorfor taper vi medlemmer? 26:50 Insourcing eller Outsourcing 29:53 Organisering 30:44 Teknologiens rolle 31:58 Siste tips og oppsummering   Musikk: https://www.epidemicsound.com/  
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.