contrasens

contrasens

Episodes

More about contrasens

Contrasens este un podcast care exploreaz_ teme de actualitate din câmpul _tiin_elor sociale. Proiectul urm_re_te s_ aduc_ în prim plan _i s_ fac_ cât mai accesibile cercet_rile f_cute în prezent de sociologi, antropologi sau al_i speciali_ti din domenii conexe. Gazde _i produc_tori ai con_inutului sunt studen_i ai Facult__ii de Sociologie _i Asisten__ Social_: Marina Mironica, Matei Mlinarcic, Karol Pataki, Pati Murg, Vlad Bejinariu _i Maria Martelli. A_adar, ve_i asculta conversa_ii relaxate între exper_ii invita_i _i studen_i.... Show More

Chat About contrasens

For You