All Episodes

February 21, 2024 50 mins

Vi tar upp hur långt svenska kommuner har kommit när det gäller användning och delning av data, i synnerhet data från uppkopplade sensorer (IoT-data). Vi pratar om de organisatoriska utmaningarna som exempelvis arbete i stuprör, bristen på interoperabilitet och andra gemensamma spelregler. Gäster är Catrin Ditz, programchef på IoT Sverige och Therese Balksjö, en av projektledarna på Smart City Lab. 

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.