All Episodes

April 25, 2023 34 mins

Klimatförändringar och urbanisering skapar ett allt högre tryck på vattenledningsnäten i våra städer. I detta avsnitt träffar IoT Sverige Fredrik Hallgren och Joel Wanemark på IVL Svenska miljöinstitutet för att prata om smart och hållbar vattenhantering. Vi får också höra hur Turbinatorn fungerar, en ny uppfinning och sensorlösning för smart vattenhantering.

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.