All Episodes

March 15, 2023 16 mins
Hester Oldenburg werkt als chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en is gespecialiseerd in borstkanker. Met haar team helpt ze jaarlijks vele vrouwen die deze vorm van kanker krijgen.
Haar wereld staat op zijn kop als zij een knobbeltje in haar borst voelt. Van het ene op het andere moment is ze patiënt en moet ze worden behandeld door de collega's met wie ze al jaren samenwerkt. Wat betekent dat voor haar? Welke invloed heeft dit op het team? En wanneer Hester denkt dat ze alles achter de rug heeft, doemen er aan de horizon opnieuw donkere wolken op...

In 'Vitale functies' gaat Suzanne Spliethoff samen met zorgmedewerkers terug naar indrukwekkende momenten in hun werk.

'Vitale functies' is een podcast van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Meer weten? Kijk dan op pfzw.nl/podcast
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.