All Episodes

March 29, 2024 74 mins
Passningen tippar Allsvenskan och det blir både hjärta och hjärna (separat för ty sällan förenas de två) i förutsägelserna/förhoppningarna. Är Malmös enda naturliga fiende de själva? Kan IFK Göteborg friskna till från sin långa "sjukdomsperiod"? Vilka förtjänar att åka ur? Är relationen supportrar/myndigheter på väg att försuras rejält?
För Passningens tagningar, var god lyssna.
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.