All Episodes

January 8, 2024 47 mins

I denne episoden diskuterer Frode, Hege og Thomas om betydningen av samhandlingsportaler for å styrke relasjonen mellom organisasjoner og medlemmer. De gir innsikt om hvordan slike portaler kan forbedre kommunikasjon, støtte opp læring, ressurshåndtering og sikkerhet, samt hvordan måle verdiskapning.

Diskusjonene dekker et bredt spekter av emner inkludert:

  • Kommunikasjon og interaksjon mellom medlemmer og organisasjoner: Dette inkluderer viktigheten av å-forbedre toveis-dialog gjennom digitale plattformer som "MinSide"-portalen.
  • Optimaliserer administrasjonen og oppfølging av medlemmer: De diskuterer hvordan organisasjoner kan frigjøre tid ved bruk av automatiserte verktøy og se verdien av å involvere medlemmene mer i prosessene.
  • Synkronisert ressursoppsett: De diskuterer hvordan organisasjonene kan dra nytte av moderne teknologi som Microsoft Teams og Dynamics for å strømlinjeforme interne prosesser og samhandlinger.
  • Personvern og sikkerhet: Dette er også et viktig hensyn, med nøye undersøkelse av hvordan organisasjonene kan oppnå GDPR-overholdelse, og holde data sikker innenfor portalene.
  • Brukerstøtte og brukeropplæring: De understreker behovet for grundig opplæring og en solid opplæringsstrategi for å sikre successful implementering av disse verktøyene.

De avrunder samtalen ved å merke viktigheten av målbare mål og prioritet for å drive suksess ved innføring og bruk av disse selvbetjenings- og samhandlingsløsningene.

Tema:

00:52 Presentasjon av Hege og Thomas 02:14 Hva er en samhandlings-portal? 07:07 Hvordan kan MinSide forbedre kunde kommunikasjon? 12:18 Eksempler på funksjoner i en samhandlings-portal 16:28 Kunstig intelligens 17:48 Hvordan begynner man? 20:46 Flere eksempler på bruk 22:24 Effektivisering av administrasjonen 32:35 Bruk av samhandlings-portaler for kurs, opplæring og ressursstyring 34:21 Måling og behovsavklaring 35:50 Personvern og sikkerhet 41:33 Verdiskapning 44:03 Avsluttende refleksjoner

 

Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.