All Episodes

February 23, 2024 18 mins
I denne episoden av ProsessPodden, blir Thomas og Marie fra ProsessPilotenes prosjektkontor med Frode Stenstrøm for å diskutere nøkkelelementene for suksess i prosjektledelse. Hva kan du gjøre som kunde til å bidra til at dine prosjekter lykkes oftere? De dekker en rekke emner fra risikofaktorer til kundens rolle, og fra prosjektinitiering til etter fullføring, gir de praktiske råd basert på deres kombinerte erfaring i kunderelasjonsledelse og prosjektledelse. Spesifikke fokusområder inkluderer å definere klare prosjektmål, sikre ledelsesmessig buy-in, håndtere forventninger og omfang, og kontinuerlig forbedring etter prosjektets slutt. ProsessPodden legger vekt på viktigheten av samarbeidende team, iterativt arbeid og kundeengasjement for å oppnå prosjektmål. ProsessPodden avsluttes med at Frode inviterer lyttere til å engasjere seg mer med ProsessPilotene gjennom deres nettsted og YouTube-kanal, og til å kontakte ham med tilbakemeldinger eller for fremtidige intervjumuligheter. Kontakt info: Følg ProsessPilotenes YouTube kanal for mer relevante videoer   00:00 Introduksjon av tema og gjester 01:38 Hvordan kunde bidra til prosjektsuksess før prosjektstart? 07:07 Hvordan kunde bidra til prosjektsuksess under prosjektgjennomføring? 10:17 Hvordan kunde bidra til prosjektsuksess etter prosjektgjennomføring? 12:48 Kundens påvirkning på prosjekt risiko? 17:07 Avsluttende tips og oppsummering   Musik fra Royalty Free Music for Video Creators | Epidemic Sound  
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
The Nikki Glaser Podcast

The Nikki Glaser Podcast

Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.