ProsessPodden

ProsessPodden

ProsessPodden er en podkast serie som tar for seg hvordan moderne teknologi og smarte arbeidsprosesser kan forvandle virksomheter og skape økt verdi. Gjennom dyptgående intervjuer med både ansatte og kunder, utforsker vi temaer som kunde kommunikasjon, markedsføring, salg, kundeservice, saksbehandling, feltservice og prosjektledelse. Ved å dele innsikt og erfaringer knyttet til Microsoft-verktøy som Dynamics 365, PowerBI, Azure, Office og Teams, ønsker vi å inspirere og engasjere lytterne til å ta neste steg i deres reise mot en moden datadrevet bedrift. Bli med oss på reisen mot effektivisering, samarbeid og verdiskapning i arbeidshverdagen. Tips sendes til Frode.Stenstrom@prosesspilotene.no

Episodes

February 29, 2024 26 mins
I denne eposiden av ProsessPodden diskuterer programleder Frode Stenstrøm sammen med Per Kveim og Eivind Lofthus hvilken betydning god rapportering har for gode beslutninger. Samtalen går inn i hva datadrevet ledelse egentlig betyr, erfaring og intuisjon, samt nødvendigheten av å ha et konkret beslutningsgrunnlag. Diskusjonen berører også hvordan bedrifter har som mål å bli datadrevne, og effekten av å integrere arbeidsprosesser m...
 • Mark as Played
  I denne episoden av ProsessPodden, blir Thomas og Marie fra ProsessPilotenes prosjektkontor med Frode Stenstrøm for å diskutere nøkkelelementene for suksess i prosjektledelse. Hva kan du gjøre som kunde til å bidra til at dine prosjekter lykkes oftere? De dekker en rekke emner fra risikofaktorer til kundens rolle, og fra prosjektinitiering til etter fullføring, gir de praktiske råd basert på deres kombinerte erfaring i kunderelasj...
 • Mark as Played
  I denne episoden av ProsessPodden, leder Frode Stenstrøm en diskusjon med eksperter Øyvind Nilsen og Eivind Lofthus om konseptet med datadrevne virksomheter. Vi snakker om hva det vil så å være datadrevet, hvorfor dette er viktig. Videre diskuterer vi hvordan bedrifter kan organisere seg for å lykkes med bruk av dataanalyse og rapportering for forbedret drift. Hovedbudskapet i podkasten er hvordan bedrifter kan overvinne hindringe...
  Mark as Played
  January 31, 2024 31 secs
  Mark as Played
  I denne episoden av 'Prosesspodden' diskuterer Frode Stenstrøm strategier for å tiltrekke nye medlemmer til norske organisasjoner. Sentrale gjester, Eirik og Thomas, deler sine innsikter og erfaringer om saken.   Essensielle aspekter som datakvalitet, kommunikasjonsmetodologier, bruk av moderne teknologier (som AI) i medlemsrekruttering og inkludert følelsesmessige drivere i medlemspakker diskuteres.   Videre utforsker gjestene vi...
  Mark as Played

  I denne episoden diskuterer Frode, Hege og Thomas om betydningen av samhandlingsportaler for å styrke relasjonen mellom organisasjoner og medlemmer. De gir innsikt om hvordan slike portaler kan forbedre kommunikasjon, støtte opp læring, ressurshåndtering og sikkerhet, samt hvordan måle verdiskapning.

  Diskusjonene dekker et bredt spekter av emner inkludert:

  • Kommunikasjon og interaksjon mellom medlemmer og organisasjoner: Dette i...
  Mark as Played

  Popular Podcasts

   Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

   The Nikki Glaser Podcast

   Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

   Stuff You Should Know

   If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

   Crime Junkie

   If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

   Start Here

   A straightforward look at the day's top news in 20 minutes. Powered by ABC News. Hosted by Brad Mielke.

  Advertise With Us
  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2024 iHeartMedia, Inc.