The IoT Public Sector Podcast

The IoT Public Sector Podcast

The IoT Public Sector - a podcast powered by IoT Sweden

Episodes

June 20, 2024 42 mins

I Karlstad testas flera IoT-baserade trygghetslösningar inom prototyputvecklingsprojektet Smart and Safe. Målet är att öka upplevd trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer. Medverkande i detta avsnitt är Carolin Maule, projektledare och innovation manager på Compare, Henrik Holm, affärsutvecklare på Karlstad Energi och John Weslien, brottsförebyggande samordnare polisområde Värmland.

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played

Jönköping är regionen som har lyckats göra en gemensam IoT-resa som omfattar inte mindre än 55 kommuner och offentliga bolag. Grundbulten i projektet har varit en upphandling av en gemensam IoT-plattform. 

I detta avsnitt möter du tre av eldsjälarna i Jönköpings-projektet, nämligen Björn Hättström, huvudprojektledare för IoT-Sverige-projektet Internet of Things Jönköpings län och han återfinns på Kommunal utveckling på Region Jönkö...

Mark as Played

I detta avsnitt möter du Torbjörn Lahrin, projektledare för Arbetsgruppen standarder och plattformar, en tankesmedja kring Internet of Things och digitala tvillingar, finansierad genom IoT Sverige. Vi måste förstå att Internet of Things håller på att förändra världen. Förändringen kan jämföras med elektrifieringen av samhället, så stor är den. Det menar Torbjörn Lahrin som samtalar med IoT Sveriges Catrin Ditz.

Producerat av: Catri...

Mark as Played

Tjörns kommun brottas med omfattande vattenförsörjningsproblem. Föråldrade ledningssystem skapar läckage och höga vattentaxor. Detta ville projektet Ingen H2O-brist med säker IoT-list ändra på. Projektets framgångar bygger till stor del på en arbetsprocess med ett öppet och transparent förhållningssätt. I avsnittet medverkar David Andersson, VA-chef för Tjörns kommun, Robert Petersson, tjänsteägare inom innovation och utveckling på...

Mark as Played
February 21, 2024 50 mins

Vi tar upp hur långt svenska kommuner har kommit när det gäller användning och delning av data, i synnerhet data från uppkopplade sensorer (IoT-data). Vi pratar om de organisatoriska utmaningarna som exempelvis arbete i stuprör, bristen på interoperabilitet och andra gemensamma spelregler. Gäster är Catrin Ditz, programchef på IoT Sverige och Therese Balksjö, en av projektledarna på Smart City Lab. 

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played

I detta avsnitt får du veta mer om iErgonomics, ett projekt som använder uppkopplade arbetskläder för att kunna göra bättre riskbedömningar och förebygga belastningsskador. Gäst är Ida-Märta Rehn, ergonom och forskare inom belastningsergonomi på Region Stockholm och Centrum för miljö- och arbetsmedicin.

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played

In this podcast episode, you will meet Catrin Ditz, the Programme Director of IoT Sweden, in a conversation about strategic choices for the use of IoT in Swedish municipalities and regions.

Produced by: Maria Bergenheim

Mark as Played
December 12, 2023 21 mins

I detta avsnitt möter du programchef Catrin Ditz i ett samtal om IoT Sverige och användningen av sakernas internet i kommuner och regioner. Vi pratar om människa och teknik – ett ledmotiv i Catrin Ditz hela yrkesliv.

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played
November 10, 2023 46 mins

Smart City Expo World Congress i Barcelona är en av världens största mässor där över 25 000 deltagare samlas kring innovation och utveckling av smarta städer. I detta avsnitt möter du flera aktörer, både från privat- och offentlig sektor, som delar sina intryck och trendspaningar direkt från mässan. 

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played

Fallolyckor är ett växande samhällsproblem, särskilt bland äldre över 80 år där nio av tio skador orsakas av fall. Projektet Autumn Leaves – IoT för att upptäcka fallolyckor, har tagit fram en systemmodell för en snabbare och mer precis vårdkedja vid akuta fallolyckor. I detta avsnitt träffar vi Hanna Maurin Söderholm, programansvarig på PICTA och Mattias Seth doktorand på institutionen för elektroteknik på Chalmers, som berättar m...

Mark as Played
September 11, 2023 38 mins

Gröna tak är en outnyttjad resurs som har stor potential att skapa klimatnytta i den smarta staden. I detta avsnitt möter du prototyputvecklingsprojektet IoTak i Järfälla kommun som med hjälp av IoT och AI-modeller ska beräkna den samhällsekonomiska nyttan av gröna tak. Medverkar gör Oskar Lindberg, verksamhetsutvecklare på Järfälla kommun, Claes Orsholm, VD på konsultföretaget Savantic och Sophia Sundberg, VD på Barkarby Science. 

...

Mark as Played

Det ska vara lika lätt för en kommun att beställa en IoT-tjänst som att beställa en ny skrivare. Den utgångspunkten finns i Skellefteå kommun som håller på att ta fram ett ekosystem för IoT och delning av data. Målet är att ta fram skalbara lösningar som är hållbara över tid. I detta avsnitt gästas IoT Sveriges podcast av Rickard Lindholm, projektledare på Skellefteå kommun och Katarina Tinderdahl, produkt- och processledare på Ske...

Mark as Played
June 8, 2023 53 mins

In this episode we focus on the human side of IoT. Magnus Fransson is responsible for internationalization at IoT Sweden. Magnus met up with Robert Lann, at the techcompany Sensative in Lund, to talk about how we as humans can benefit from the IoT deployment and usage in our cities.

Produced by: Magnus Fransson

Mark as Played

I detta avsnitt pratar vi om hur teknik och beteende hänger ihop när det gäller avfallshantering och minskad klimatpåverkan. Du möter projektet Reduce Reuce Recycle, Norra Djurgårdsstaden. Medverkar gör Lars-Olov Andersson, förvaltningsansvarig sopsug på Stockhom Vatten & Avfall och Henrik Siepelmeyer, doktorand inom beteendevetenskap vid Universitetet i Agder och vid KTH. 

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played
April 25, 2023 34 mins

Klimatförändringar och urbanisering skapar ett allt högre tryck på vattenledningsnäten i våra städer. I detta avsnitt träffar IoT Sverige Fredrik Hallgren och Joel Wanemark på IVL Svenska miljöinstitutet för att prata om smart och hållbar vattenhantering. Vi får också höra hur Turbinatorn fungerar, en ny uppfinning och sensorlösning för smart vattenhantering.

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played
March 8, 2023 31 mins

Lärares rörelsemönster är ett projekt finansierat av IoT Sverige, som handlar om att utveckla lärares undervisningsskicklighet med hjälp av IoT. I detta avsnitt samtalar projektledaren Sandra Wissting och läraren Mattias Wickberg om hur insamlad rörelsedata kan bidra till det pedagogiska arbetet.

Producerat av: Maria Bergenheim

Mark as Played

Smart City Lab is a strategic project within IoT Sweden, but even more so, it’s a platform for networking, collaborating and sharing knowledge. In this episode we get to meet Claus Popp Larsen who works at RISE, Research Institutes of Sweden, and is one of the persons that coordinates our project Smart City Lab.

Produced by: Kristin Blom 

Mark as Played
January 26, 2023 39 mins

This project looks at the collection, reception, transport and treatment of different types of waste in order to formulate an IoT strategy. The area of need and operation for the BAIT project is municipal waste management and recycling. In this episode Thomas Nylund, Project Manager at Vafab Miljö and Silvia Bruzzone at Mälardalens universitet tells us more about this important project. 

Produced by: Nicolai Slotte

Mark as Played
December 29, 2022 20 mins

In this episode we get to meet Niklas Grybe, Business Sweden, who tells us more about this organization and how IoT Sweden and Business Sweden can collaborate. 

Produced by: Nicolai Slotte

Mark as Played

Each year, IoT Sweden holds a call for proposals, enabling public sector actors to seek funding for IoT projects. Since 2014, we have provided a total of over SEK 200 million in funding to over 100 IoT projects, mostly in the public sector. IoT Swedens Programme Director, Olle Bergdahl, talks about the strategic innovation programme and what we aim for. 

Produced by: Nicolai Slotte

Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  The Nikki Glaser Podcast

  Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

  White Devil

  Shootings are not unusual in Belize. Shootings of cops are. When a wealthy woman – part of one of the most powerful families in Belize – is found on a pier late at night, next to a body, it becomes the country’s biggest news story in a generation. New episodes every Monday!

  Start Here

  A straightforward look at the day's top news in 20 minutes. Powered by ABC News. Hosted by Brad Mielke.

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.